Finansiālā

Tā kā Itella Logistics ir daļa no ir Somijas valsts uzņēmuma Posti, kas darbojas brīvā tirgus apstākļos, tad Itella Logistics Latvijā ir saistoši visi noteikumi un augstie standarti, tieši tāpat kā Posti.

Itella Logistics darbība ir  atklāta un caurskatāma. Mēs strādājam ievērojot visus Latvijas republikas likumus un noteikumus - maksājam visus valstī noteiktos nodokļus un nodevas un vēlamies būt paraugs godīgai uzņēmējdarbībai

Darbinieki

Itella Logistics ļoti rūpīgi izvēlās savus darbiniekus, lai uzņēmumā strādātu tikai savas jomas profesionāļi, kas spēj nodrošināt vislabāko klientu un sadarbības partneru apkalpošanu.

Itella Logistic nodrošina godīgu, nediskriminējošu un drošu darba vidi atbilstoši Latvijas Darba un Darba aizsardzības likumam.

Mēs atbalstām un ievērojam ANO "Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju"

Vides aizsardzība

Uzņēmumā Itella Logistics ir izstrādāta vides aizsardzības politika, kura ir saistoša ikvienam mūsu uzņēmumā strādājošajam.

Mēs rūpīgi sekojam līdzi izlietoto iepakojamo materiālu savākšanai un esam noslēguši sadarbības līgumu ar tādu atkritumu apsaimniekosanas uzņēmumu, kas maksimāli daudz izlietot iepakojumu nodod tālākai pārstrādei, tā minimizējot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu apjomus.

Mēs savācam videi bīstamus priekšmetus (baterijas, dienasgaismas spuldzes u.c.) un nododam tās drošai iznīcināšanai, tā veicinot vides saglabāšanu.

Itella Logistic aicina arī savus sadarbības partnerus ievērot ar vides aizsardzību saistītos noteikumus un mudina mainīt to attieksmi par vides saglabāšanu.

Itella Logistics aicina savus sadarbības partnerus apliecināt, ka tie darbojas ievērojot vides aizsardzības principus, aizpildot Piegādātāju Rīcības kodeksu.

Mūsu kontakti